| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com

Forskjellige lenker

Samling av lenker som har blitt brukt i søken etter informasjon..

Caroline Af Sandnes

Hardangerjakten Caroline af Sandnes er bygget i 1885 i Kristiansund. I 1998 ble Caroline kjøpt av Lars Henning Lura og Kjell Hegelstad, og de startet et omfattende restaureringsarbeid for å få Caroline i den stand hun er i dag. Caroline seilte fra 1885 til 1950 med klippfisk og annen last langs norskekysten, før hun ble nedrigget og ombygget til motorisert fraktebåt.

Skøyta Solfrid

M/S Solfrid er bygget på H. Gregersen båtbyggeri i Risør i 1924 (Risørskøyte). Fram til nyere tid har det stått ulike modeller av Rapp semidiesel maskiner om bord. I dag består maskinen av en Brunvoll A28 semidiesel fra 50-tallet som yter 45hk ved 400 omdreininger. Denne ble satt inn i forbindelse med totalrestaurering av skøyta på 90-tallet, utført av Tom Johansen i Langøysund. Påsken 2011 kjøpte Endre, Tarjei og Arild Vikan henne av Simon Paulsen i Skjeberg og hun ble seilt opp til sin nye havn i Molde bare et steinkast unna verkstedet hvor maskinen ble produsert hos Brunvoll Motorfabrikk.

Norsk Motorskøyteklubb

Norsk Motorskøyteklubb er en landsdekkende forening som arbeider for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til, eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.

Jekt & Jaktfart

Jekt og jaktfart - Kystkulturen. Sonen som hedrer den gamle kystkulturen .Seilskutene , personene , Feskoppkjøp Lofoten , Finnmark . feskbergan m.m . Turene til Kristiansund og Bergen. Det ligger mapper på “Film” og Gamle bøker". Søk på disse i sidefeltet søk – Inne i disse mappene legges det ut linker til gamle filmklipp og gamle bøker.

Kystlaget Salta

Kystlaget Salta er et lokallag av forbundet Kysten og holder til i Bodø. De driver blant annet MK Faxen.

MK Faxen

Mk Faxsen eies av stiftelsen Faxsen. Stiftelsen er en ideell stiftelse stiftet av Bodø kommune og kystlaget Salta. Stiftet 21. april 1997.
MK Faxsen er en av Norges best bevarte veteranfiskebåt. Den ble bygd i 1916 og er en såkalt Skandfer-kutter, konstruert av den legendariske båtbyggeren Nils Skandfer i Kulstadsjøen utenfor Mosjøen. Motoren om bord er en 50 Hk Wichmann fra 1939, en-sylindret, to-takter semi-diesel. Båten var eiet av familien Pedersen på øya Bliksvær til kystlaget Salta overtok den i 1997.

 Forbundet Kysten

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

Kystkultursamlingen i Tanager

Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger ble offisielt etablert i 1991. Samlingen startet i det små som privat initiativ i 1970-årene og har siden vokst til en av landets største samlinger av båter, bruksgjenstander og bygninger fra 18- og 1900-tallets kystkultur. Vi har utstillinger om blant annet hummerfisket, sildefiske, trankoking, barking, båter og motorer.

MotorWiki

MotorWiki

 

Grytøy

Grytlandsferga | Nettsted for bevaring av MS Grytøy

Stiftelsen MK Andholmen

"Andholmen" ble rekvirert av norske sjømilitære myndigheter i Nord-Norge under kampene i Ofotfjorden/Narvik-området april/mai 1940. Tyskerne kontrollerte den eneste dypvannskaien i området. Ca. 20.000 allierte soldater måtte derfor landsettes av mange mindre norske fartøyer, deriblant "Andholmen".
I juni 1940 ble sjømilitær kommando heist om bord i "Andholmen" og fartøyet seilte til Skottland under kommando av fenrik Finn Lagaard Eriksen.

Langs Kysten i 50 år

Langs kysten i femti år er ei bok om kystfart og fraktenæring 1946-1996 - Nasjonalbiblioteket. Digital bok.

MjøsSamlingen

Velkommen til Mjøssamlingene. Mjøsas Sjøfartsmusum.

Minnehallen.no

Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger.

Stiftelsen MK Andholmen

"Andholmen" ble rekvirert av norske sjømilitære myndigheter i Nord-Norge under kampene i Ofotfjorden/Narvik-området april/mai 1940. Tyskerne kontrollerte den eneste dypvannskaien i området. Ca. 20.000 allierte soldater måtte derfor landsettes av mange mindre norske fartøyer, deriblant "Andholmen".
I juni 1940 ble sjømilitær kommando heist om bord i "Andholmen" og fartøyet seilte til Skottland under kommando av fenrik Finn Lagaard Eriksen.

Bragdøya Kystlag

Bragdøya kystlag ble stiftet i 1986, og er et lokallag av det nasjonale Forbundet KYSTEN. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya Kystkultursenter. I tillegg til å drive virksomheten på Bragdøya har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og for en stor samling tradisjonelle verneverdige båter.

Glødehodemotor

Glødekulemotor i Stavanger

Kystlaget Salta

Kystlaget Salta er et lokallag av forbundet Kysten og holder til i Bodø. De driver blant annet MK Faxen.

Kystfart.net

Kystfart.net viser lister over båter/skip som har/hadde  Wichmann motorer installert. Wichmann motorer av følgende type AC, ACA, ACAT, DC, DCT, DMG, AX. 

Opstadmuseet

Opstadmuseet er et privat museum på Otrøya i Møre og Romsdal fylke. Masse fine motorer.

Delebanken

Nettverk for deler til fartøyvernet!

Yrjar Heimbydslag

Yrjar Heimbygdslag ble startet i 1977 og er en allmennyttig organisasjon, et historie- og museumslag, som også står fritt til å engasjere seg i annet beslektet arbeid. Vi organiserer personer som er interessert i lokalhistorisk arbeid i Ørland kommune, er tilsluttet Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Tungeneset Motorgruppe

Tungenes Motorgruppe tilhører Jærmuseet og holder til ved Tungeneset fyr. De har mange fine semidiesler.

Norsk Motormuseum

Museet ligg midt i Skånevik sentrum. Det blei etablert i 1986. Museet er ei stifting som skal gi eit overblikk over primært norskproduserte småbåt-motorar.
Motorane er renoverte i sine orginalfargar  Museet har i tillegg ei avdeling
med  landbruks maskiner, og lokale rarietetar som taubane, aggregat, brannpumpe m.m.

Pedersens gamle motorverkstad frå Leirvik, Stord, viser korleis motoren vart produsert frå tremodell, former, støyping og tilpassing

Wichmann Smia

Rubbestadneset - Bømlo.

Museet er todelt. Der eine delen er ei samling av Rubb- og Wichmannmotorane frå 1903 til om lag 1956, og den andre delen er ein nøyaktig rekonstruksjon av smia der motorar og delar til desse vart produsert.

Sailtraining International

We work closely with the world's sail training Tall Ships, national sail training organisations, and host ports, to help young people benefit from the sail training experience.

Sail On Board

Sail Training Internationals new website is to help young people book a place on board a ship.
Through Sail On Board, we want young people from around the world to discover what sail training has to offer. Everything from the challenges and adventures they could experience at sea, to the long-term benefits
of learning new skills and forming strong international friendships that overcome religious, ethnic and political differences.

Eidesvik Motormuseum

OM OSS

Vi har en lidenskap for gamle båtmotorer og har en godt vedlikeholdt og fungerende samling av motorer og annet båtutstyr fra gammelt av. 

​Ved omvisning kan vi starte opp alle motorene for demonstrasjon.

 Museet er åpent i anledning Kystsogedagane. Ved interesse andre tider på året kan dere kontakte oss nederst på siden.

This is the H4 title class

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic including versions of Lorem Ipsum.