| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com

5-9 Sabb Semidiesel.

 

Sabb 5-9 kjøpt av Svein Galta på Rennesøy.

 

Ser ut til å være i god stand.