| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type U 5.5

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Type  U 5.5

Midten av 20 årene var tydeligvis tiden for små motorer, noe som sikkert hadde en sammenheng med nedgangstidene etter første verdenskrig. så Albert Stavik tegnet også denne typen. Noen av tegningene eksisterer enda, men de er tegnet på så dårlig papir at de må behandles med varsomhet, dessuten er de alle tegnet med blyant etter en heller dårlig standard.

Jeg tror U motoren nærmest var et hastverksarbeide for å få med seg mest mulig av det som så ut til skulle bli et marked. Jeg tror også at dette ble en motor som ble lite konkuransedyktig med de små motorene som ble laget rundt om på alle de små verkstedene som grodde opp på alle nes og i alle viker.

 

Disse verkstedene var nemlig basert på reparasjoner og vedlikehold og laget enkle motorer meget billig som utfyllingsarbeide, og i dag ville vi kalle dem kjellerbedrifter.

Den første U motoren ble levert i juli 1925 og den siste i 1931, til sammen 21 motorer.

To av disse ble levert som vinsjmotorer til to båter bygget på Bolsønes for leveranse til Russland.

 

Motoren hadde en boring på 135 mm og en slaglengde på 160 mm. Den kunne med 575 omdreininger i minuttet gi ca. 7 hk.

Jeg har opplevd å lage og å levere reservedeler til denne motoren, men har aldri sett den.

Jeg har alltid sett denne motoren som et intermezzo, og det tror jeg faktisk onkel Andreas og far også gjorde, derfor tok de den ut av produksjon allerede i 1931.