| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type R32

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Denne motoren ble konstruert i 1918 og hadde boring 280 mm og slaglengde 300 mm. Med 400 omdreininger pr minutt kunne den yte ca.40 hk. Den første ble levert til Hans M.P. lnderhaug, Bud i 1919.

I den «svarte boka» er det ført opp en i 1920 og en i 1922, men det er helt sikkert at det ble levert 4 stykker av denne typen. Imidlertid mener jeg at far sa at det ble levert 6 stykker av dem, og jeg mener selv å ha registrert 5.

I min læretid var jeg i kontakt med to av disse motorene. Den ene kan jeg ikke si hvilken det var, men den fikk ny topp med vridbar spiss.

 

Den andre, den jeg husker best av disse motorene, var den som ble laget i 1922 og levert til Breims Motorbåtlag til en båt som gikk på Breimsvatnet i Sogn og Fjordane. Denne motoren ble i 1953 solgt til Måløy for montering i en fiskebåt. Den ble derfor sendt til oss for overhaling før montering. Jeg husker spesielt at sylinderdiameteren var hele 7 mm over det den skulle være, og at vi ikke fant ut om dette var et resultat av såkalt boring av sylinder, eller om den var levert slik fra begynnelsen.

 

Vi skal i denne forbindelse ikke se bort fra at det hadde vært en støpefeil som ble skjult ved å bore opp til en større diameter. Men det er heller ikke usansynlig at fotpasseren hadde skiplet seg slik at det rett og slett ble et kutt eller to for mye.

Slikt hente den gang også, men en kunne ikke vrake deler for noen millimeters avvik, det hadde de ikke råd til, så det ble ganske enkelt foretatt en tilpassing, slik at delen kunne brukes. Hadde det bare vært så enkelt i dag ogsa?

Den gang ble det tenkt mindre på utbyttbarhet, og dersom det ble behov for en ny del, laget de den slik at den passet til det eksisterende.

 

Den første av disse motorene ble sannsynligvis levert med samme type regulator som levert på de første K motorene, men ble ombygget til den nye typen senere.

Alle resterende motorene av denne typen ble forsynt med den nye typen regulator av samme konstruksjon som type A.

De hadde i begynnelsen topp-konstruksjon som var basert på vanninnsprøytning. De ble senere fornyet med topper med vridbar spiss, og den yngste av dem, «Breims-motoren», ble forsynt med den nyeste toppkonstruksjonen med vertikal spiss og elektrisk tenning ved overhalingen i 1953. En av disse motorene fikk forøvrig ny regulatoraksel i 1951, så den var nok i drift noen år etter den tid.

 

R 32 ble i virkeligheten prototypen på både B 28 og F 35, som begge ble leveringsklare i 1920, selv om den var et produkt av disse to halvferdige konstruksjonene.

R 32 ble forøvrig også en god motor, og minst to av dem fikk lang levetid, men den var ikke populær i firmaet de senere årene fordi det var få som kjente til den.