| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

"Anoder og Elektrokjemisk "Råte"

Lut spiser opp treverket
Sinkanoder kan medføre en meget uheldig bieffekt som kan betegnes som elektrokjemisk "råte". Når en sinkanode kobles sammen med et edlere metall med høyere spenningspotensiale, går det en strøm mellom anoden og edelmetallet. Dette forårsaker en lutdannelse rundt metallet som akkumuleres på innsiden av skroget. Dette ser ut som et hvit eller gulaktig pulver og kan forveksles med salt uten nærmere undersøkelse. Luten løser opp bindemiddelet i treverket og treverket blir løst opp i enkelt-tråder. Dette er således ikke egentlig råte, men resultatet er det samme; treverk helt uten styrke.

Hurtighet
Prosessen går som regel forholdsvis sakte. Men det kan gå raskt ved bruk av mye anoder. Vi fikk se et eksempel på det her i Risør. En 49' fiskebåt som bare var 15 år gammel var nesten kondemnabel på grunn av anodene. Eierene var meget samvittighetsfulle med vedlikeholdet. Jernskoen under kjølen og slingrekjølene var pepret med anoder og disse ble skiftet regelmessig. Ved salg av båten ble det oppdaget pulver og tråaktig treverk rundt alle bolter gjennom spantene. De laminerte spantene var fullstendig oppspist av luten. Reparasjonen kostet rundt 500.000,- kr.

Voksende problem
Vestpå og nordpå er dette et meget stort problem på dagens fiskebåter. De er passe gamle og fuktige og eierene og slippene er meget omhyggelig med vedlikeholdet, dvs utstrakt bruk av anoder. Da det egentlig ikke er så lenge siden utbredt bruk av anoder ble vanlig, er det nå problemet begynner å bli synlig. Det er derfor viktig at alle trebåteiere blir oppmerksomme på dette og kontrollerer om deres båt blir angrepet av elektrokjemisk "råte".

Gamle båter er ofte ekstra utsatt fordi betingelsene for lutdannelse er gunstige. De gode betingelsene er passe fuktig treverk og metallet er ikke isolert fra treverket på noen måte.

Forskning i Norge
Forskningsmiljøene i Norge har mest fokusert på elektriske og elektroniske feil som årsakene til problemet. Man vil som regel finne opp kruttet selv istedenfor å godta utlendingers forskning og løsning av problemet. Ikke la båten din forvitre mens forskningsmiljøene her kjemper til seg statsstøtte til å finne andre årsaker til elektrokjemisk råte enn anoder. Selv om elektriske feil kan forårsake elektrokjemisk råte i rakettfart, er anoder hovedproblemet.

Nytt problem?
Dette problemet er ikke er så godt kjent blant trebåteiere ennå. Elektrokjemisk "råte" utvikler seg der hvor metall er i direkte kontakt med fuktig treverk og det er oppstått en strøm fordi dette metallet er koblet til en anode, eller to metaller med forskjellig potensiale er i kontakt, for eksempel stål/bronse el kobber. Selvom problemet har vært observert lenge, har ikke årsakene vært godt kjent før ca. 1985, se Woodenboat nr.65 s.114 og nr.93 s.94. Faktisk trodde man lenge at det var mangel på anoder som var problemet, så utbedringene gjorde bare alt verre.

Fordi elektrokjemisk "råte" kan utvikles dramatisk raskt ved feil på det elektriske anlegget, er skadeomfanget av elektrokjemisk "råte" forårsaket av anoder alene, ofte meget undervurdert.

Hvilke metall-deler.
Hylse, kjølerør, skrog-gjennomføringer, kjølbolter og fundamentsbolter er derfor de mest vanlige stedene hvor elektrokjemisk "råte" oppstår. Disse er som regel koblet til anode for å beskyttes mot korrosjon og feil på det elektriske anlegget. Selv uten feil på det elektriske anlegget, vil, som vi ser, elektrolytisk "råte" oppstå.

Hvordan unngå anode råte?

Fjern anodene.
Har du en båt hvor du ser lutdannelse og det er vanskelig/for omfattende å isolere metallet fra treverket, så ta vekk anoden. Hva er billigst, skifte metallet (som regel med mange års mellomrom) eller treverket (akterstevn, kjøl, spant)?

Obs ved elektriske feil, eller metallblanding.
Vær dog obs på at hvis du har et tæringsproblem i metallet pga strømfeil eller andre forskjellige metaller i kontakt med hverandre, kan propell, hylse, aksling osv. bli raskt ødelagt og dette kan igjen føre til havari!

Bruk edelmetaller eller skift metallet regelmessig.
Det beste er å bruke edelmetaller som ikke trenger anodebeskyttelse og ikke blande forskjellige metaller som er i kontakt med hverandre. Skift heller metallet enn å ødelegge treverket med anoder.
Elektrisk pol skal heller ikke være forbundet med motoren. Motorer til yrkesbåter har som regel topolet anlegg . Dette burde alle trebåter også ha. Det er en god investering.

Isoler metallet fra treverket.
Ønsker du å bruke anoder, må metallet isoleres fra treverket. Dette kan gjøres med gummi, epoxy, plast og maling. (Men hva gjør du med skruene i innerflensen?) Det ser imidlertid ut som hvis treverket som er i kontakt med luft blir isolert, dvs rundt flensens ytterkant, blir det ikke lutdannelse. Ikke bruk større anode enn nødvendig, skift heller anode hvert år. Sjekk anoden oftere hvis du er i tvil om den er stor nok.

Har du erfaring med problemet, send meg gjerne noen ord. 

Denne side lastet september 1998 - Sist oppdatert 22/2-2001
Skal rydde litt i teksten senere.

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
PB 172 - 4951 Risør
Tlf 3715 3144 Fax 3715 0104 Mob 9077 8929
Email: jeppejul@online.no