| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com

Bakgrunnshistore om Volda Mek. Verksted, senere Scana Volda, nå Brunvoll Volda

Utdrag fra boka "Kamp og Strid" skrevet av Oddmund Brunvoll

Volda Mek. Verksted

 

Volda Mek. Verksted ble startet høsten 1913 med en aksjekapital på kr. 8,000,- med fire eiere. Fagarbeider og konstruktør var Johan Gjerset og Laurits Finnøy. Den første motoren, en 6 hk firetakt, ble levert i mai 1914 og lignet mye på "Hein" oh "Heros", og omstyringen lignet Finnøy sin. Laurits Finnøy, som hadde gått sin læretid hos Nils N. Finnøy og arbeidet en tid med Heros hos Engstrup i Molde, hadde med seg en del detaljer derfra. Volda Mek. Verksted leverte de første årene firetaktsmotorene på 6, 8, 10, 14,18 og 25 hk på en sylinder og en tosylindret på 45 hk og en på 60 hk. I 1916 ble det levert endel totaktere på 4 og 6 hk. Fabrikken fikk sine vanskeligheter, og etter en konkurs i 1924 og flere års moderat drift med støtte fra bankene, ble det startet ett nytt selskap i 1929. De produserte da motorer og hadde en utstrakt reparasjonsvirksomhet og slippdrift.

Det nye selskapet produserte bare totaktsmotorer i størrelsene 7, 10, 12, 14, 18, 22, 30, 40 og 50 hk. Tosylindrede motorer ble i hovedsak levert de siste årene. Rullelager i bunnrammen begynte Volda med i 1937, mens Finnøy begynte i 1934 og Brunvoll i 1936. Finnøy og Brunvoll kom med sin hydraulisk omstyring like før krigen og Volda i 1945. Volda Mek. Verksted leverte bortimot 800 motorer.

Fra 1958 ble fabrikken med i Normogruppen. Volda Mek. Verksted var antagelig den eneste av medlemmene som tjente penger på Normoarbeidet. Dette hadde så vidt jeg har forstått sammenheng med de verktøymaskinene de disponerte i forhold til de komponentene de produserte innenfor sin produksjonsandel. Dessuten så var Normo produksjonen en relativ liten andel av deres totale omstetning. Dette igjen sett i relasjon til Hjelset og Brunvoll i den første Normotiden. I dag produserer firmaet store fremdriftsgir med propeller og forskjellig industriarbeide til andre fabrikker.

Volda Mek. Verksted ble i 2016 kjøpt av Brunvoll og heter i dag Brunvoll Volda. 

 

Motoren på bildet står på museet til Volda. Det er ikke et museum som er åpent for besøk. Det må avtales..

 

I bakgrunnen henger et skilt fra den tiden det het Volda Mekaniske Verksted.