| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type BA 28

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Type  BA 28

Dette som også ble en kopi av glidelagermotoren, men med rullelager på rammelagrene, ny regulator og skråtopp, ble introdusert i 1938. Det ble produsert 91 stykker av denne varianten frem til 1965, da hele motorproduksjonen tok slutt. Av type B og BA ble det tilsammen produsert 143 stykker.

 

Denne motoren var den jeg likte best av alle de jeg har vært i befatning med.

 

Se forøvrig mer om BA under type B 28.