| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type FA 35

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Type  FA 35

11939 gjennomgikk denne den samme prosessen fra F til FA. Det ble bare produsert 16 stykker av denne versjonen for den ble tatt ut av produksjonsprogrammet i 1946. Fra de leveransene som ble gjort av KA og BA i de årene FA ble levert, ser det faktisk ut til at FA ble ofret til fordel for de to andre typene. Med andre ord en reduksjon av antall deler i produksjon.

 

Se forøvrig mer om FA under type F35.