| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Richard G. Furuholmen, Talavera's designer

This is some history about the designer of Talavera.

Richard G. Furuholmen (1887 - 1963) was Norway's most renowned motorboat designer. Between 1906 and his death in 1963 he produced over 2000 designs for a wide variety of crafts.
Otto L. Scheen jr.(1926-) started his career as an assistant to Furuholmen in 1944 and was appointed partner in 1954.
After Mr. Furuholmen passed away in 1963, Mr. Scheen jr. ran the company in the same way as before. Otto L. Scheen jr. who lives in Drøbak, is still dedicated to boats and maritime environment.

 

NORSK

Richard Gustav(Blom) Furuholmen - født 17/10 1887, død 27.3.1963, er sannsynligvis en av norges mest kjente motorbåt- konstruktører. Sin første båt tegnet han allerede 1906 og frem til 1963 hvor han undertegnet sin siste tegning, hadde han over totusen konstruksjoner bak seg. Furuholmen kom fra Varteig kommune ved Glomma, nord for Sarpsborg fra stedet Furuholmen. Blandt Scandinavias motorbåtkonstruktører var han den som nådde høyest når det gjaldt stil og formgivning. Alsidighet: hvor mange har tegnet alt fra joller og lopper ti lystyachter, ferger, seilbåter, redningsskøyter, samt en polarskute.
I forbindelse med 75-årsdagen høsten 1962 ble det holdt en stor fest for Richard på Najaden, Sjøfartsmuseet, og han mottok Kongens fortjenestemedalje. Før 1. verdenskrig dro han til USA for å lære båtkonstruksjon. Han kom over uten referanser eller forbindelser, var først pianotegner os Steinway og kom senere inn i det velrennomerte designkontoret Thams, Lemione & Crane i New York. Her arbeidet han med Steamyachter og forskjellige typer motorbåter.
Fra 1916 arbeidet han som 2. konstruktør på Maritim i Oslo. En av de mest kjente båtene konstruert før krigen var kanskje båt nr. 450 - Estrella, for gross. Nicolay Eger, 55x12 fot, levert fra Anker & Jensen i 1935. Siden bedre kjent som Stjernen.
I 1944 begynte Otto L. Scheen jr. som læregutt og assistent hos Furuholmen og ble senere kompanjong, derav Furuholmen & Scheen. Furuholmens karriere sluttet før dataalderen of før plastbåtens store gjennombrudd.
Otto L. Scheen jr., født 10.2.1926 - begynte som "tegnegutt" hos Furuholmen, jobbet ved det verdenskjente designkontoret Sparkman & Stephens i New York (1952 - 1954) kombinert med tekniske kurs på Columbia University. Ble kompanjong med Furuholmen i 1954. Etter Furuholmens død 1963, videreførte han foretaget i samme spor.
Største båt konstruert av Otto L. Scheen jr. er fergen "Lykkeper" på 36 meter, i 1969. Han hadde et nært samarbeide med Brødr. Aa Båtbyggeri, resultat: 50 lystbåter og 80 bruksbåter.
Otto L. Scheen jr., som er bosatt i Drøbak, er fortsatt levende interessert i båter og det maritime miljø.