| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
 

F 35 - Motoren

Utdrag fra bøkene "Kamp og Strid" og "Brødrene Brunvoll Motorfabrikk", skrevet av Oddmund Brunvoll

F 35 Motoren

Denne motoren ble nok først av ovenfornevnte motorene, men det var vel bare i nummerrekkefølgen. Den hadde sylinderdiameter 280 mm og slag-lengde 340 mm. Med et omdreiningstall på 350 pr. minutt kunne den yte ca. 50 hk. Den fikk en skrå fasong på stempeltoppen likedan som R motoren. Det var en konsekvens av at R motoren som hadde samme sylinder også hadde samme stempel. Denne motoren fikk relativt få forandringer, men noen ble det da.

Alle motortypene til denne tid og til dels noe lenger, hadde en omstyring som var fantastisk lett å manøvrere med. Den hadde selvfølgelig sine svakheter som alle konstruksjoner har, men svakheten med denne var at den var for dyr å produsere, og reparere. Det ble derfor konstruert en omstyringsbukk med vinkeldrev slik at en kunne benytte stenger til overføring til rorhuset isteden for kjededrift.

Prismessig ble den litt billigere, men bruksmessig ble den tyngre.

Denne omstyringskonstruksjonen ble likevel den som ble benyttet på alle motorer fra 28hk og høyere effekter etter 1930 og frem til den hydrauliske omstyringen avløste den.

 

F motoren ble levert som glidelagermotor frem til 1942, men den fikk ny regulator og skråtopp i 1938. Fra 1939 ble den også levert som rullelagermotor med benevnelsen FA 35. Den ble levert frem til 1946 da produksjonen opphørte til fordel for BA 28 og KA 42. Den ble også konstruert for leveranse med nålelager i krysslageret, men dette ble aldri levert.

Denne motoren fikk også sin toppkonstruksjon med vertikal spiss, som etterhvert ble levert til alle de gamle motorene som fremdeles var i drift. Men det ble aldri levert hydraulisk omstyring til denne motortypen. F 35 var på mange måter en «anonym motor» for meg. Kanskje var det på grunn av at motoren var så god at det ikke var behov for nevneverdige reparasjoner?

Slik sett kan en stille seg spørsmålet om hvorfor det ikke ble produsert flere av denne typen.

Uten at jeg kan si så mye om det, tror jeg at det var et forsøk på å redusere antall typer, som var årsaken til at F 35 ikke ble produsert etter 1946.

 

Den første forløperen til den nye toppkonstruksjonen med vertikal spiss ble levert til en gammel F 35 på Lepsøya. Toppen fungerte bra, men var i utseende utvendig for mye i slekt med .Skandia», selv om den innvendig var forskjellig, og det passet liksom ikke inn i firmastoltheten.