| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type N 48

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Type  N 48

N48 var en såkalt «oppspritet» motor. Den ble bygget på samme understell som K 42, men fikk en sylinder med boring 320 mm og slag 360 mm. Med 320 omdreininger i minuttet kunne den yte ca. 58 hk.

Dette var en motor som kom i all hast for å møte et marked som de trodde kunne komme, men som de ikke var sikre på og derfor ikke torde satse så mye på. Dette viste seg nok også være riktig, for salget gikk til å begynne med heller tregt med denne typen. Det ble levert i alt 22 motorer av denne typen fra 1926 til 1936, da den siste ble levert.

 

Motoren var utstyrt likedan som K 42 og hadde faktisk mange deler felles med den. Den fikk sin egen propell med aksel, sylinder, stempel og topp, men ellers var den praktisk talt lik K 42. Motoren fungerte godt og var stort sett i klasse med det som hadde vert levert tidligere, men svakheten var at det skjedde nok noen veivakselbrudd oftere enn ønskelig på denne motoren, dessuten hendte det at veivhuset «revnet» i flensen mot bunnramma.

 

Fra 1926 og utover mot 1935 skjedde det egentlig lite av nye konstruksjoner. Dette kunne nok ha sin årsak i at motorene som var konstruert, dekte det markedet som var i denne tiden.

 

Det var generelt dårlige tider, og firmaet hadde ikke økonomi til ansette de ingeniørene som var ønskelig for produktutvikling. De kunne tydeligvis heller ikke se hva de skulle satse på så lenge de motorene de allerede hadde konstruert var salgbare i en tid når mange av konkurrentene ikke klarte seg, eller Iå på været.

Det var sikkert en riktig satsing som ble gjort den første tiden etter at firmaet ble etablert i Molde, nemlig at det ble konstruert og laget modeller til hele 14 forskjellige motorstørrelser før 1926.

De ingeniørene som ble ansatt i denne tiden var for det meste nyutdannede ingeniører uten erfaring, og som måtte ha ett arbeide. De hadde lav lønn, og regnet arbeidet som et springbrett til bedre betalt arbeide.

Arbeidet til disse ingeniørene bestod da også for det meste i å komplettere tegninger, påføre forandringer med videre. For mange av de konstruksjonene som var utført i all hast manglet det endel tegninger, og flere av de tegninger som var utført var ikke så komplette som de burde være. Det ble derfor endel arbeide for disse unge ingeniørene med å komplettere disse.

 

Det ble også konstruert diverse utstyr og ideer til regulatorer og topper i denne tiden, men svært mye av det som ble tegnet mellom 1928 og 1933 kom ikke lenger enn på papiret.

Det meste av dette var ideer som ikke tilførte noe nytt og salgbart til de konstruksjonene som allerede var utført. Samtidig må det sies at alle de motortypene som ble produsert frem til 1935 var identiske med de som var konstruert før 1923, men med relativt små endringer underveis.

 

Om det var vellykkede konstruksjoner tidligere, eller det var manglende fantasi i denne tiden, skal være usagt, men det skjedde i alle fall lite når det gjaldt nye konstruksjoner.

Noe av årsaken lå nok på den økonomiske siden, for det var vanskelig å få den til å henge sammen i lange perioder. Og så snart det ble et lite oppsving, ble inntektene enten nyttet til å betale gjeld eller kjøpe nødvendig verktøy.