| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type KA 42

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Type  KA42

KA 42 ble prioritert etter L 50 da det skulle innføres rullelager i bunnramma. Dette ble jo en kopiering av K 42, men med veivakselen opplagret i bunnramma med rullelager, ny regulator og skråtopp.

Selv om det var denne størrelsen som ble prioritert etter L 50, ble det L 50 som var mest aktuell gjennom krigsårene.

I alt ble det levert 76 stykker av KA 42, som ble den siste motortypen som ble levert fra fabrikken. Dette er nok noe vemodig, men vi får trøste oss med at produktet K 42- KA 42 ble produsert i 50 år med i alt 117 enheter. Denne motortypen finnes i en avsaget fiskebåt inne i Båthuset på Sjøfartsmuseet i Oslo.