| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Brunvoll Type 2C og 2CA

Utdrag fra boka Brødrene Brunvoll Motorfabrikk- Motortiden 1912 - 1965, av Oddmund Brunvoll

Type  2C og 2 CA

1939 ble denne tosylindrede versjonen med C sylindere konstruert.

Den ble kalt 130, men var i virkeligheten 160 hk. Den fikk endel særegenheter, blant annet hadde den glidelager i det midterste rammelageret og rullelager på de to andre. Årsaken var at problemet med å få et rullelager inn på midten ennå ikke var løst.

 

Den fikk også noe så avansert som automatisk start, som selvfølgelig etter hvert viste seg å være en kostbar og startluftslukende innretning som var helt unødvendig. Men når konkurrenten Finnøy hadde det, måtte selvfølgelig også vi ha det. Den ble levert med skråtopper, men alle motorer over 12 hk ble likevel fremdeles levert med vanninnsprøytning på toppen, slik også med denne.

Pumpene til vanninnsprøytningen ble plassert oppe på kjøle- og lensepumpene og ble drevet av samme eksenter som disse.

Jo da, det fungerte perfekt, og var faktisk et helt maskineri for seg selv, men det viste seg etterhvert at denne motoren fungerte meget bra uten vann, og når det ellers fulgte mye søl med det, ble dette utstyret fjernet etter kort tid. Denne første motoren av typen var under bygging våren 1940, og jeg husker at det var svært interessant å følge med i fremdriften av denne største motoren til da.

 

Men jeg husker også den 1. mai 1940, da jeg kom syklende fra der vi var evakuert inne i Osen, og kom til byen og fikk se fabrikken nedbombet og brent. Og når jeg stakk hodet inn gjennom den bort brente døra, så jeg de siste flammene holdt på å dø ut på bukkene under denne motoren. Motoren var da kommet så langt at veivakselen var klar for å legges ned i bunnramma og montere veivhus og sylindere. De forsinkelsene som oppstod, gjorde at motoren ble montert først sommeren 1941.

 

Den neste av denne typen ble levert i 1945, men den hadde fått rullelager også på midtlageret i bunnramma.

Det ble i alt levert 30 stykker av denne typen og den siste ble levert i 1955.

Jeg var våren 1946 med å bygge 2CA nr 869 til M/S "Werner», den fjerde av denne størrelsen.

 

Det jeg til nå har skrevet, gjenspeiler stort sett det som skjedde frem til krigsutbruddet 1940.

Noe av det jeg har flettet inn av egne opplevelser så langt, får være eksempel på det miljøet som eksisterte i motorbransjen i denne tiden.

Mye er bygget på de notater som onkel Andreas har gjort og de overleveringer jeg fikk muntlig fra min far. Men det meste er det jeg har plukket frem fra min egen hukommelse fra det jeg har sett i min vandring gjennom fabrikken fra jeg var 5-6 år gammel, gjennom læretiden fra jeg var 15 år gammel, og de mer enn 50 år jeg har vært ansatt i firmaet med både tenkelige og utenkelige oppgaver.