| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

Litt historie om Steinar Berge og båtene.

Denne oppsummeringen er laget av Arnstein Antonsen sammen med Steinar.

STEINAR BERGE

 

Steinar Berge har vokst opp på Gårdsøya i Mausundvær og som de fleste var det å komme i fullt arbeid mandag etter konfirmasjon. Men også under oppveksten ble det en del arbeid på farens fiskebruk og fiske som oftest sammen med Gothard.

 

 

 

 Her er utsikten fra kaia innover mot innerkjeila. Dette kan være i 1965.

 

 

 

 Rolfen til Gothard

Når det er snakk om båter i barndommen kommer mange til å huske båten til Gothard. Steinar forteller at det først var en 8 hk Bolinder motor som ble erstattet med en 6-12 sabb. Han sier at han var stolt den dagen han fikk legge til kai som åtteåring.

 

 

 

 STÅLSKJÆR

Stålskjær var vel den første båten som man begynte å arbeide på. Denne båten var brukt i mange år til fiske og frakting. Den var 46 fot det var fire motorer i den først en 30 hk bolinder ,40 hk wichmann, 70 hk lister og en 120 scania. Denne båten ble bygd av Harry Hjupvik.

 

 

 FINNKAMPEN

Bildet er tatt etter det største sildkastet de hadde. Silda ble tatt på Bjugnfjorden og skipper var Arne Iversen og bas var Steinar Berge.

Finnkampen ble bygd for Bernhard Iversen og brødrene Håkon og Torleif Skatvold. Byggeåret var 1919 og byggeverftet var i Hardanger. Båten var målt til 55,1 fot lang og 17,1 fot bred, lengste lengde var 60 fot. Det ble innsatt en Gideon på 44 hk muligens brukt. I 1929 b le den byttet ut til fordel for en Scania på 40 hk. Wichmann på 50 hk ble innsatt i 1941 og båten ble forlenget til 65,1 fot i 1943 og lengste lengde ble da73 fot. Tosylindret Heimdal på 120 hk  ble innsatt i 1958. Båten ble en tid drevet av Ivar Wahl som da eide 10% i båten. Lotte Iversen (enke etter Bernhard) og Albert Hilmarsen overtok Ivars part og Albert drev båten videre sammen med forskjellige leieskippere frem til 1964.

Steinar Berge var med å kjøpe sin første båt M/S Finnkampen om våren i 1964, sammen med brødrene Oddleiv og Jarle.

Finnkampen ble kjøpt av Lotte Iversen og Albert Hilmarsen og var 73 fot lang og maskinen var en 120 hk Heimdal. Båten ble nå rigget med kraftblokk og asdic. Det startet med forfangsild lokalt mellom Sula og Halten, videre seinotfiske til høstfisket startet etter sild og brisling lenger inn i landet, i Trondheimsfjorden, ved Innerøya og mot Orkdalsfjorden. Fiske i Trondheimsfjorden pågikk til storsilda nærmet seg i februar/mars. Etterpå var det båtpuss før et nytt år på samme viset.

I 1966 var Finnkampen den første båten som fikk sei med not på Haltenbanken. Nord for grunnbanken ble et seitopp som var svært vill oppdaget på asdicen, den ble fulgt og da de så at den slakket på farten ble det kastet. Det var helt stille og speilblank hav, 60 nautiske mil til havs og det resulterte i 60 tonn med 2 kgs fisk.

  Etter at Dag Senior ble kjøpt ble den brukt som lysbåt på brislingfiske og til en del frakteoppdrag på fiskebruket hjemme. Båten ble kondemnert i 1971.

 

 

 

DAG SENIOR

Bildet viser båten da den ledet paraden til Sletta kirke i forbindelse med Mausund Fiskarlags 50 årsjubileum.

 

 

Bygd i Kysnesstrand i Hardanger i 1945 og fikk navnet "Obry". Ble i 1962/63 kjøpt av Jacob Sunde og Jan Grøtvik, Harøysund i Fræna. Ble ombygd ved Iver Hagen på Hjelset og skiftet navn til "Dag Senior"

Brødrene Berge kjøpte Dag Senior av Jacob Sunde m/flere i 1968. Den var 72 fot lang og maskinen var en 300 hk Caterpillar.

Det ble også drevet notfiske med denne og en liten periode med bankline. Da denne ble solgt i november 1971 ble det slutt på samarbeidet mellom brødrene. Den ble solgt til Bjarne og Lennart Andreassen fra Værøy og ble bl.a. rigget for kvalfangst og er fremdeles i drift. Oddleiv og Jarle startet med fiskeoppdrett og Steinar begynte som skipper i Fosen Trafikklag på daværende Frøyfart.

 

 

 

FINNKAMPEN / ARNY MAUD

Bildet viser Finnkampen som Arny Maud på vestlandet, her er hun hvitmalt. Arny Maud ble bygd på Gøtaverftet i 1904-5 som seiler. Hun kom til Sunnhordaland ca 1920 og ut fra fiskeriregistret var det en Skandia på 15 hk i 1928. Det ble installert en Union på 40 hk i 1932. I 1950 var hun 50 fot lang og 17,6 fot bred. I 1954 ble båten helrestaurert og det var bare fra vanta og fremover det ble noe igjen av gammelbåten. Båten ble forhøyd og målte 55,77 fot lang, 18,2 fot bred og dybde var 7,2 fot. Den målte nå 42 bruttoregistertonn. Den fikk nå en Union på 100 hk. Det ble skiftet til en Normo på 140 hk i 1965 og lengste lengde var 60 fot.

De hadde 1050 hl sild på en last da den var ny oppbygd. Det ble drevet med hjelping/bomsing under storsildfiske om vinteren. Og brisling fiske på høsten.

 

I Mai 1973 ble M/S Arny Maud kjøpt fra Peder Kolbeinshavn i Austevoll. Steinar Berge og Sigvald Knudsen hentet båten og første oppdrag på vei heim var å dra av en båt som hadde grunnstøtt på Hustadvika. Den fikk navnet Finnkampen etter hjemkomsten og var tenkt til laksefiske. Sånn ble det ikke. Omleggingen i Fosen Trafikklag med M/S Frøya og M/S Yrjar med transport av godset brøt helt sammen. Da ble Finnkampen satt i rute med fisk/laks fra Sula og innover til Trondheim. Dette ble starten på en hektisk tid for Steinar som fikk mye kjøring med bygningsvarer til husbygging og fiskeoppdrett, i tillegg til Fosenruta. Hjemme ventet faren på båten for bruk til transport av fisk mellom brukene hjemme, laks og krabbekjøp i Froan og ikke minst saltfisk til Kristiansund. Da de fleste var opptatt med laksefiske på den tiden var det Arnstein som ble med Steinar på frakting båten lå ferdiglasta ved kaia da han kom heim fra skolen, Steinar og Jarle hadde lastet i Sula og Mausund og Norma hadde kveldsmaten klar og slik starta en aktiv sommer. En spesiell uke kan nevnes, det ble lastet saltfisk på lørdag ca 60 tonn. Søndag kl 1100 gikk vi til Kristiansund og var der kl 1800. Mandag morgen kl 0900 var vi utlosset og det var full fart til Mausund. Det ble lastet mandag kveld og vi var i Kristiansund tirsdag morgen og utlosset kl 0900. Samme kjøret neste dag og utlosset kl 0900 onsdag morgen. Denne kvelden lastet vi laks fra Sula og innover i fosenruta og losset i Trondheim på torsdag formiddag. Da måtte vi heim å laste saltfisk igjen om kvelden og losset i Kristiansund på fredag morgen, deretter bar det rett til Sula for å gå i fosenruta med laks som ble losset i Trondheim lørdag formiddag. Lørdag kveld måtte vi laste saltfisk i Mausund for å gå til Averøy på søndag morgen. Dette var den tøffeste uken på Finnkampen sammen med Arnstein som var ganske ung, han trodde det skulle være sånn men vi fikk mange fine turer den sommeren i transport med laks og stykkgods for Fosen trafikklag. Det var på den tiden stor byggeaktivitet så vi kjørte mye stein og trelast til øyene.

Som man skjønner Finnkampen ble så alt for liten. Større båt måtte skaffes. FINNKAMPEN/ARNY MAUD ble solgt fra Mausund i august 1979. Den har i dag hjemmehavn i Tyskland og er ombygget til seilbåt. Det er verdig alderdom som tilfaller denne båten da den fungerer som opplæringsfartøy for barn. Det finnes beskrivelse og bilder CD.

 

BRISE

M/S Brise var bygd på Grøtvågen i Hemne og var 78 fot og utstyrt med en 50 hk wichmann fra begynnelsen. Einar Olsen fortalte at navnet egentlig skulle være Brisøy men det ble ikke godkjent.

På vinteren i 1974 ble M/S Brise hentet i Vallersund. Den ble kjøpt av Jette Olsen, var 78 fot lang og hadde en 140 Brunvoll som hovedmotor. Den ble hentet en fin vinterdag i februar og gikk direkte i guanofart for Frøya Fiskeindustri. Det ble etter hvert innsatt en 300hk Caterpillar. Brise hadde oppdrag for fiskeindustrien og ble bl.a. brukt til krabbekjøp fra Rørvik og sørover, kjøp av laks i Finnværet. Frakting av saltfisk til Møre om våren og stein og trelast til husbygging om sommeren. Brise ble kjørt på grunn og ble senket ved Agdenes etter at utstyret var tatt av.

 

Her er en artikkel hentet fra Fosnafolket.

Her ser vi frakteskuta Brise, på et bilde som Kurt Haukaas på Heimdal har sendt oss. Han skriver til oss: "M/S Brise fra Vallersund var en kjent sliter i sjøtransportens tjeneste for noen år siden. Hvor mange ganger den trafikkerte strekningen Vestlandet-Trøndelag - til alle småplasser på Finnmarka med bygningsmaterialer og andre forsyninger, og med saltfisk, tørrfisk og andre fiskeprodukter i retur - er det umulig å vite nøyaktig, men det var mange. Som regel tok en "rundtur" cirka en måned, alt etter årstid og værsituasjon. Vi må også huske at det ikke fantes noen moderne hjelpemidler til lasting og lossing - kun vinsjen. Resten var håndarbeid. Hun lastet 100 tonn, da er det lett å finne ut at dette var et tungt fysisk arbeide som ble utført av disse sjøens hedersmenn. M/S Brise var en krysser som ble bygd på Grøtvågen Verft på Kyrksæterøra i 1938 for reder og eier Edvin Olsen i Vallersund. Strategiske mål var: lengde: 75,5 fot, bredde: 17,5 og dybde: 9,5 fot. Hun var egentlig bygd for kombinasjonsbruk; hvalfangst og håfiske ved Shetland, derfor er hun fiskeriregistrert med ST 67 J (Jøssund kommune) på dette bildet. Hun ble som ny rigget med lugar forut med plass til sju mann, men det ble i hovedsak fraktfart hun ble benyttet til. Lang bestillingstid, samt vanskeligheter med å skaffe motor, resulterte i at når hun ble bygd, fikk hun først installert en brukt 30 hk Hjelset-motor. Denne ble tatt ut etter bare et års tid. En 50 hk Wickmann-motor ble så innsatt fra eierens kondemnable M/S Fillfjord. I 1957 fikk hun innsatt en ny to-sylindret Brunvoll-motor som ga den pent bygde skuta god fart. M/S Brise ble beslaglagt av tyskerne i 1941, og ble brukt i forsyningstjenesten til den tyske militære utbyggingen som foregikk i stor stil. På grunn av sin gode fart og et godt og uredd mannskap gikk hun på 1950-tallet mye med brisling og lignende som skulle bli til hermetikk. Historiene forteller at hun fikk følge av redningskrysserne mange ganger over Stadthavet når kuling og storm prøvde å hindre at skjeppene med brisling ikke skulle komme fram til hermetikkfabrikkene i Bergen og Stavanger. Allsidigheten var stor for slike skuter. Under den stor utbyggingen av Ørland hovedflystasjon var hun en av aktørene som gikk i skytteltrafikk med sand fra Åfjord til kaiene på Brekstad og Uthaug. Det var mange unge menn fra Vallersund-området som stiftet bekjentskap med sjø- og fraktelivet for første gang om bord i M/S Brise, og som siden reiste ut på store båter på de sju hav. M/S Brise ble solgt til S.Berge i Mausundvær i 1975. Hun ble fortsatt brukt i fraktfart, og fikk innsatt en 300 Caterpillar motor. I 1979, lastet med 50 tonn salt. grunnstøtte hun ved Smøla. Med brukket kjøl, samt stor skade på stalken, ble det bestemt kondemnering. Motoren ble demontert. På sin siste tur til sin våte grav, ble hun slept innom Frøya Fiskeindustri for å laste inn skarpjern som kunne påvirke at hun sank når bunnventilen ble åpnet. Hun ligger på flere hundre meters dyp utenfor Agdenes. Et trist endelikt for en sjøens sliter."

 

GRY II

Gry II ble kjøpt i februar 1977 fra Kyrre Nordgård P/R og var på 91 fot. Den ble levert som GRY II fra Grøtvågen Verft i 1939, og var 73,9 fot lang, 19,2 fot bredde og 9,0 fot dybde. Bruttotonnasje på 76. Motoren var Heimdal på 102 hk. Forlenget til 91,4 fot i 1955 og det ble innsatt Heimdalmotor på 150 hk i 1962.

Den gikk i kystfart fra Vestlandet til Nordnorge. Det var også her frakting for fiskeindustrien og byggningsmateriell som hovedsakelig var lasten. Gry II forliste ved Laupneset i Rovdefjorden på Steinars 33 årsdag som var den 25.april. 1978. Det gikk rykter om kollisjon med ubåt en stund, men etter en tid ble det vel funnet blåmaling i en bergvegg.

 

 

LA MEER (IMO No: 5346904)

Bygd 1953 på Scheepswerf Voorwaarts - Hoogenzand, Nederland. Bildet viser båten som ny da den het Swift.

Bilde fra 80 tallet

Motorer:  1953- App. Brons Type 3ED Nr. 10149, 1971- Rolls-Royce 585 HK, 1978- Deutz Type SBA8M816  508 HK

La Meer ble kjøpt på høsten i 1978 fra Lars Fjellvær, Vannvikan. Den var 45,75 m lang og var utstyrt med en 606 hk 8syl Deutz, hjelpemotor var en 96 hk Perkins for drift av hydraulikk og 60 hk Ford for generatordrift. Denne gikk også i kystfart Vestlandet til Nordnorge i stykkgodsfart for Jon Berg skipsmegler og ofte saltfisk som returlast sørover. Den ble solgt til Einar Staknes i Kristiansund i 1981 og fortsatte i stykkgodsfart samt sandfrakting etter hvert.

  

Swift: Levert 16. november 1953 til Gerrit Jan Mulder, Groningen.

Elkon: I juli 1969 ble den kjøpt av Partrederi Elias Møgster i Haugesund, Norsk flagg.

1971 ny motor: 8 cyl. Rolls-Royce (168x184) 585 hk ved 9 knop.

Mars 1974 - La Meer for Ole Staknes i Måløy.

1977 for Lars Fjeldvær i Måløy.

1978 ny motor: 8 cyl. Deutz (142x160) 508 hk ved 10 knop.

1979 for Steinar Berge i Trondheim.

August 1982 for Einar Staknes i Kristiansund.

August 1988 for Ole Staknes i Kristiansund.

Januar 1995 for Odd Magne Stabben i Kristiansund.

Juni 1996 Nyholm for P / R Nyholm DA Haugesund.

Registrert under dette navnet til 2002, men uten flaggbetegnelse, solgt til ukjent eier.

I september 2002 Jasmina Ibrahim Ahmed Mutsamudu i Moroni, Komorene flagg eller Union.

Videre skjebne ukjent.

 


 HEIMSUND

Heimsund ble kjøpt fra Måløy i 1983. Denne ble bygd i 1919 for East Anglian Red Star Fishing Co Ltd og var opprinnelig 100 brt. ,lengden var 88,5 fot, bredde 20,0 fot og dybde 9,9 fot. Båten var levert med en Compound dampmaskin. Båten kom til Norge i januar 1940, innkjøpt av brødrene Anda og ble døpt for Anker I. Båten havnet i Kjøpsvik hos J Lind PR og det ble innsatt dieselmotor, i mai 1941 ble den omdøpt til Kjøpsvik og ble brukt til snurper og fraktebåt. I 1955 ble den forlenget til 102,7 fot, og i 1964 ble det innsatt en en 3-syl Wichmann på 180 hk(1950 mod). I september 1973 ble den kjøpt av Arvid Nergårg, Gibostad/Harstad og innsatt en Brunvoll 3-syl på 220 hk (1958 mod), og året etter omdøpt til Dyrøygutt. Januar 1975 solgt til Svolvær og i april 1975 omdøpt til Heimsund. Den ble kjøpt av Steinar Berge av Måløy Havnevesen men etter slipsetting ble skroget funnet for dårlig og reparasjon ble ikke funnet lønnsomt. Heimsund ble vel egentlig aldri tatt i bruk og ble senket i 1985.


 

VESTVARDEN

Bygge nummer 15 fra Selnes & Co Båtbyggeri på Vestnes. Ble levert  i 1955 til partsrederiet Håkon Reløy, Sleneset, og fikk navnet "Reløy". Hadde en 2 sylindret Heimdal på 150 hk da den ble bygget men fikk etter hvert en  I 1965 ble den solgt til Vidar Willumsen, Kjelling i Gildeskår, og som solgte den videre til Eilif Røstgård på Værøy i 1972. De døpte den om til Vestvarden i 1975. I 1981 ble den solgt til Ingar berge AS på Mausundvær og var der til 1994, da den ble solgt til Normann Nilsen, Sleneset på Helgeland. I 1997 ble den kjøpt av Sven Melkersen og kom tilbake til Mausundvær. Ble i 2012 solgt til Vidar Rosenvinge fra Fekhaug nord for Bergen.

 

Vestvarden ble som sagt kjøpt av Eilif Røstgård og sønner fra Værøy og var 68 fot lang (sener oppmålt til 62 fot). Den er bygd i 1956 og var utstyrt med en 6 syl. 300 hk Mercedes når den ble kjøpt til Mausund. Dette var opprinnelig en båt rigget for småkvalfangst. Etter en del ombygging ble den satt inn i fraktefart for fiskebruket og ble sener overført til Bergefrakt.

 

VESTASKJÆR

Vestaskjær var en Viksund proffsjark på 32,5 for med en Isuzu på 80 hk. Den ble kjøpt av partsrederiet Berge med Steinar, Bjørn Ingar og Steinar Eilif som partnere. Den ble kjøpt i 1991 i Kjøpsvik og solgt i 1993. Det ble hovedsakelig drevet med garnfiske på denne båten.

Dette var den første båten som begynte med breiflabbgarn på Trøndelagskysten, etter anbefaling fra Frøystad Fiskevegn.

 

BERGEFISK

Her er Bergefisk med 300 hl sild. Denne var eid av Bergefisk AS.

Bergefisk ble kjøpt i 1993 fra Arild Refsnes i Husbysjøen og het da Børgeson. Båten var eid av Steinar Berge 55% og Partsrederiet Berge 45%. Det ble hovedsakelig drevet med not og garn. Den ble solgt til Myre i 1996.


 

VESTASKJÆR II

I august 1996 ble Froan kjøpt fra Bjørn Gården på Sørburøy. Dette var en 36 fot Selfa og var utstyrt med en 180 hk Perkins. Denne var eid av Partsrederiet Berge og det ble drevet med garn og not. Den ble solgt til Rune Berge som da var bosatt på Røst.

 

VANDRING.

Vandring ble kjøpt desember 1996 av Jan William Bremnes og het da Jan Morten. Den ble oppbygd etter et forlis i Frøyfjorden. Den var 15,96 m lang, og utstyrt med en 300 hk Cummins. Denne ble utstyrt for snurrevadfiske, etter noe uheldig utleieforhold ble den solgt i 1999 til Arild Refsnes.


 

NYVIKING

Nyviking var en båt på 11m, bygd på Dahlen båtbyggeri på Averøy som første kravellbåt? Denne båten ble bygd til Gården på Averøya. Den ble kjøpt i 1998 og der var en 80 hk Ford. Det var Partsrederiet Berge som var eier og den var registrert i Trondheim. Senere solgt til Frank Berge på Røst.