| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com

Bakkgrunnshistore om Nogva Motorfabrikk AS

Utdrag fra boka "Kamp og Strid" skrevet av Oddmund Brunvoll

Nogva

Lars og Daniel Nogva drev en bygdesmie på lemsøya. De hadde nok også som smeder lært noe om motorer, ved reparasjonsarbeider på alle de små motorene som var levert til åttringene på øyene ut mot havet.

Men da Martinus Ekef Fjørtoft sluttet å produsere sin 3 hester ca 1912, solgte han modellen etil Nogva. Det er derfor mest sansynlig at det er denne som er beskrevet nedenfor. I 1913 forsøkte de seg med sin første motor, allerede den 18. juni 1913 kunne en trehesters motor startes. Ifølge en særoppgave av Linn Merete Norvoll, hvor hun har med en kopi av en regnskapbok, ble motoren solgt den 15. august 1913 for kr 500,-. Resultatet var så oppløftende at de fortsatte, og motor nr. 2 ble levert mai 1914 til en pris av 450,-.

 Daniel tok etter noen år over farsgården, men Lars fortsatte produksjonen av motorer. Det ble produsert motorer fra 3 til30 hk, hvorav type 10 - 14 var en meget populær motor på 40 og 50 tallet. Motorene ble viderutviklet og fikk etter hvert et moderne design.

Fabrikken ble i 1953 flyttet til Søvik i Haram kommune, hvor produksjonen av motorer fortsatte frem til 1965. Fabrikken hadde til da produsert ca. 700 motorer. I slutten på 50 tallet da dieselmotorer massfabrikert i utlandet kom til landet, ble det dårlig med lønnsomheten. Nogva klarte omstillingen til komplette fremdriftsanlegg basert på egne gir og propeller med styringer og har på den måten funnet sin nisje.